Naše projekty

Příprava návrhu na pořízení změny územního plánu z orné půdy na stavební pozemky k výstavbě 8 rodinných domů v gesci obce Světlá nad Sázavou
Příprava návrhu na pořízení změny územního plánu z orné půdy na stavební pozemky k výstavbě 40 rodinných domů v gesci obce Velký Beranov

Developerský projekt

Rezidence Pod Jánem

Rezidence Pod Jánem - developerský projekt v Jihlavě – přestavba dvou domů Pod Jánským kopečkem k rezidenčnímu bydlení.

Výstavba podkrovního bytu

Jihlava, ulice Fibichova

Kompletní rekonstrukce bytu v historickém srdci Jihlavy.

Výstavba nových bytových jednotek

Jihlava, ulice Sokolovská

Výstavba nových bytových jednotek.

Výstavba nových bytových jednotek

Jihlava, ulice Sokolovská

Vybudování sklepního ateliéru nedaleko centra Jihlavy.

Naše služby

Developerská činnost

Developerská činnost navázala na bohaté zkušenosti z oblasti stavebnictví, které máme od roku 2003. Developerskou činnost vnímáme a realizuje samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými, fyzickými osobami nebo veřejnou správou jako realizaci investičního záměru. Nejprve vybereme vhodnou lokalitu pro investici a zajistíme nákup pozemků nebo nemovitosti, zpracování kompletního developerského projektu, pořízení změny územního plánu, územní a stavební řízení, financování, realizace stavby nebo přestavby, prodeje či pronájmu. V rámci developerské činnosti realizujeme vlastní kompletní projekty a nebo projekty na klíč pro investory nebo veřejnou správu. Máme zkušenosti z realizací větších projektů bytové výstavby až po změny územního plánu a rozdělení pozemků na stavební parcel, jejich následný prodej nebo vybudování domů. Odkazy na referenční projekty jsou uvedeny v retencích.

Stavební činnost

V roce 2003 byla jediným společníkem JH AUS s. r. o. založena společnost MAXX FOUR s. r. o., která se mj. zabývala právě pozemním stavitelstvím. V roce 2009 ukončily společníci MAXX FOUR svojí účast na této společnosti, byla prodána a dodnes funguje s novým vedením. Zakládající společník JH AUS si pak v roce 2009 založil firmu JH AUS s. r. o., která od té doby úspěšně od té doby funguje. Navázala tak na pozitivní zkušenosti, znalosti a tradici stavební činnosti od roku 2003. Stavíme zejména byty, domy, provádíme půdní vestavby a rekonstrukce staveb včetně zemních prací. Developerská sekce JH AUS pak v případě realizace projektu stavebních parcel využívá stavební sekce k zasíťování pozemků. Stavby na klíč a stavební realizace vlastních developerských projektů je stěžejní náplní naší stavební činnosti.

Výkup nemovitostí

V rámci vlastní developerské činnosti vykupujeme nemovitost určené k výstavbě nebo rekonstrukci nebo realitnímu obchodu, pozemky ke změně územního plánu, stavební pozemky k výstavbě rodinných domů, půdy k vybudování půdních bytů, nebytové prostory bytových domů k přestavbě na byty nebo obchodní nebytové prostory apod.

Pronájem nemovitostí – nabídka

V současné době nabízíme tyto nemovitostí k pronájmu:

Rozvoj obcí – PPP projekty

Principem PPP projektů má být spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Celá řada obcí se snaží o naplňování státní Politiky územního rozvoje a zvýšení osídlení venkova. Mnohdy však nemají malé obce dostatečné materiální a odborné zázemí pro řešení těchto strategických a pro obce prospěšných projektů. Nabízíme možnost různé formy spolupráce, stejně jako kompletní odborné i finanční zajištění společných projektů. Příkladem může být, že obec má vlastní pozemky, které by chtěla změnit na stavební a prodat soukromým vlastníkům k výstavbě rodinných domů, aby se mohla rozšiřovat. Nemá ale dostatek zkušeností, jak celý tento projekt realizovat, nemá zpracovanou žádost o pořízení změny územního plánu včetně odůvodnění, nemá dostatek financí na vybudování sítí, nemá dostatečné prostředky k následnému prodeji, zpracování smluvní dokumentace odpovídající podmínkám obce (např. zákazy spekulace s pozemky, povinnost vybudovat dům v určitém horizontu atd.). JH AUS do takového projektu může vstoupit v kterékoli jeho fázi a pomoci obci se vším potřebným. Obec za to nemusí nic platit, příjmem bude předem pečlivě stanovený podíl na výnosech z realizovaného projektu. Obec tak dojde ke kýženému rozšíření bez zátěže pro obecní rozpočet a na výsledku může jenom vydělat.

Ostatní služby

Nabízíme stálou i jednorázovou fyzickou ostrahu majetku, instalaci zabezpečovacích i kamerových systémů a napojení na pult centrální ochrany. V závislosti na vykonávané práci také disponujeme různými fyzickými i jazykovými možnostmi. Zajišťujeme recepční službu či služby na vrátnici.

KONTAKTY

logo JH AUS

JH AUS, s.r.o.

Sídlo: Brtnická 2853/11, 586 01 Jihlava
Kanceláře: Masarykovo nám. 110/64, Jihlava
Tel.: 776 345 057
Email: info@jhaus.cz